KONTAKT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego SITPChem
Oddział w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Rynek 12

e-mail: sitpchemcieszyn@gmail.com

Numer konta:
80 1050 1403 1000 0090 3009 8645
ING Bank Śląski

NIP: 548-22-51-156

Sekcja Wyrobów Lakierowych
przy Zarządzie Głównym SITPChem

Zarząd Główny: sitpchem.org.pl

----------------------------------------------------------

 SITPChemOddzialCieszyn

----------------------------------------------------------

 

odwiedzin: 119883

Zebrania i zjazdy

 

 XXXII Walny Zjazd

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem

Zgodnie z wolą Delegatów i Członków Honorowych obecnych na Zjaździe, wyrażoną w głosowaniach, Prezesem Zarządu Głównego na kolejną kadencję 2022-2026 ponownie został wybrany członek Oddziału Cieszyn, nasz kolega Jerzy Klimczak.

W Zarządzie Głównym z Oddziału Cieszyn działać będą również:

  • kolega Józef Kozieł - Wiceprezes Zarządu Głównego,

  • koleżanka Teresa Wałga - Członek Zarządu Głównego.

Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został wybrany ponownie kolega Stanisław Gruszka.

Do Głównego Sądu Koleżeńskiego na stanowisko Sekretarza, została wybrana koleżanaka Kazimiera Tyczkowska.

GRATULUJEMY i życzymy owocnej prawy !!

 

Informacja o XXXII Zjeździe SITPCHem oraz obchodach 95-lecia Stowarzyszenia dostępna tutaj:

XXXII ZjazdSITPChem.pdf

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Walny Zjazd SITPChem Oddział Cieszyn odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 roku w sali sesyjnej Ratusza w Cieszynie. 

W programie Zjazdu:
- podsumowanie działalności prowadzonej przez Zarząd Oddziału w kadencji 2014-2018,
- wybór władz oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Kolezeńskiego
- wybór delegatów na Walny Zjazd Stowarzyszenia oraz delegatów do FSNT NOT.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Zarząd Główny zwołał 

XXXI Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem.

Zjazd odbędzie się w dniach 26-28 września 2018 w Ustroniu Jaszowcu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

30 Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego odbył się w dniach 24-26 września 2014 w sali Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. 

Organizatorem Zjazdu był Cieszyński Oddział SITPChem. Więcej szczegółów w załączonej prezentacji.

30 Walny SITPChem


 

8 Walny Zjazd oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem Oddziału w Cieszynie odbył się w dniu 24 czerwca 2014.

Władze Oddziału SITPChem w Cieszynie w kadencji 2014-2018

Uchwały 8 Walnego Zjazdu SITPChem

Szczegółowe Sprawozdanie z 8 Walnego Zjazdu SITPChem w dniu 24.06.2014

Raport  SITPChem Cieszyn 2010-2014

 

 


 

Koleżanki i Koledzy,

W 2013 roku obchodziliśmy 50-lecie istnienia naszego Stowarzyszenia w Cieszynie.
W ramach obchodów przygotowaliśmy spotkanie pod hasłem:
 
DZIEŃ CHEMII 2013
50 LAT SITPChem w Cieszynie

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 SITPChem. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i utrzymanie WizjaNet
Strona kojarzona z: SITPChem Cieszyn