KONTAKT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego SITPChem
Oddział w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Rynek 12

e-mail: sitpchemcieszyn@gmail.com

Numer konta:
80 1050 1403 1000 0090 3009 8645
ING Bank Śląski

Sekcja Wyrobów Lakierowych
przy Zarządzie Głównym SITPChem

Zarząd Główny: sitpchem.org.pl

----------------------------------------------------------

 SITPChemOddzialCieszyn

----------------------------------------------------------

 

odwiedzin: 92560

Sprawy członków

Najważniejsze informacje i dokumnety dotyczące członków stowarzyszenia SITPChem:

  • Statut

  •  Władze Stowarzyszenia Oddział w Cieszynie
      + regulaminy władz oddziału

  • Plan pracy na rok 2021

  • Informacje o zjazdach i zebraniach

  • Odznaczenia

 

Copyright © 2009 SITPChem. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i utrzymanie WizjaNet
Strona kojarzona z: Wyroby Lakierowe SITPChem, Lakiery Cieszyn