KONTAKT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego SITPChem
Oddział w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Rynek 12

e-mail: sitpchemcieszyn@gmail.com

Numer konta:
80 1050 1403 1000 0090 3009 8645
ING Bank Śląski

NIP: 548-22-51-156

Sekcja Wyrobów Lakierowych
przy Zarządzie Głównym SITPChem

Zarząd Główny: sitpchem.org.pl

----------------------------------------------------------

 SITPChemOddzialCieszyn

----------------------------------------------------------

 

odwiedzin: 118516

Walny Zjazd Oddziału

  

Dokumenty Zjazdu:

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Walny Zjazd SITPChem oddział w Cieszynie, który odbył się w dniu 19 czerwca 2018 roku

w sali Sesyjnej Ratusza, dokonał wyboru władz na kolejną kadencję 2018-2022.

Wyniki wyborów:

Prezes Zarządu - Józef Kozieł

Zarząd Oddziału:

Lucyna Bałandziuk - Skarbnik

Wiesława Bielach

Stanisław Gruszka - Wiceprezes

Jerzy Klimczak

Jacek Nagórniewicz

Katarzyna Połom- Sekretarz

Andrzej Reclik

Kazimiera Tyczkowska- Wiceprezes

Teresa Wałga - Wiceprezes

Komisja Rewizyjna:

Sabina Krzak

Paweł Rykała - Przewoniczący

Marta Welet

 
Sąd Koleżeński:

Andrzej Jurkiewicz - Przewodniczący

Jacek Tyczkowski

Wioletta Wędrowczyk-Zamarska

 
Delegaci na Walny Zjazd SITPChem:

Wiesława Bielach

Jerzy Klimczak

Jacek Nagórniewicz

 
Delegaci do RW NOT:

Lucyna Bałandziuk

Kazimiera Tyczkowska

Witold Wieczorek

 

Copyright © 2009 SITPChem. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i utrzymanie WizjaNet
Strona kojarzona z: SITPChem Cieszyn