KONTAKT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego SITPChem
Oddział w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Rynek 12

e-mail: sitpchemcieszyn@gmail.com

Numer konta:
80 1050 1403 1000 0090 3009 8645
ING Bank Śląski

Sekcja Wyrobów Lakierowych
przy Zarządzie Głównym SITPChem

Zarząd Główny: sitpchem.org.pl

----------------------------------------------------------

 SITPChemOddzialCieszyn

----------------------------------------------------------

 www.etcc2022.org

odwiedzin: 86908

Aktualności

  10 Walny Zjazd Oddziału SITPChem w Cieszynie w dniu 7 czerwca 2022

wybrał władze oddziału na kadencję 2022-2026 w następującym składzie osobowym:

 

ZARZĄD:

Jacek Nagórniewicz - Prezes Zarządu

Wałga Teresa - Wiceprezes ds. edukacji

Kazimiera Tyczkowska - Wiceprezes ds. finansowych

Stanisław Gruszka - Wiceprezes ds. prawnych

Józef Kozieł - Wiceprezes ds. naukowych

Lucyna Bałandziuk - Skarbnik

Andrzej Reclik - Sekretarz

Wiesława Bielach - Członek Zarządu

Katarzyna Połom - Członek Zarządu

Tadeusz Twardzik - Członek Zarządu


KOMISJA REWIZYJNA:


Paweł Rykała - Przewodniczący Komisji

Marta Welet - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Sabina Krzak - Członek Komisji


SĄD KOLEŻEŃSKI:

Andrzej Jurkiewicz - Przewodniczący

Wioletta Wędrowczyk-Zamarska - Zastępca Przewodniczacego

Wiesława Mrozińska-Dzięgiel - Sekretarz


 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem

                       Oddział w Cieszynie

 
 w ramach cyklu "Przyjazna Nauka"   zaprasza na wykłady: 
 
 
Wykład odbędzie się w trybie zdalnym. 

W celu skorzystania prosimy o zalogowanie się poprzez link:
 następnie należy podać kod dostępu: 848190 oraz wpisać imię i nazwisko. 
Dla ułatwienia zalogowania się do wykładu w załączeniu przesyłamy krótką
instrukcję.
 
 

PS. To ostatni wykład przed letnią przerwą. Zapraszamy na spotkanie z Przyjazną Nauką po wakacjach. 

 

 ====================================================================================================

 

 

Copyright © 2009 SITPChem. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i utrzymanie WizjaNet
Strona kojarzona z: Polish Chemical Engineers, Polish Chemists Association