KONTAKT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego SITPChem
Oddział w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Rynek 12

e-mail: sitpchemcieszyn@gmail.com

Numer konta:
80 1050 1403 1000 0090 3009 8645
ING Bank Śląski

NIP: 548-22-51-156

Sekcja Wyrobów Lakierowych
przy Zarządzie Głównym SITPChem

Zarząd Główny: sitpchem.org.pl

----------------------------------------------------------

 SITPChemOddzialCieszyn

----------------------------------------------------------

 

odwiedzin: 122331

Kongres ETCC

  

Kongres ETCC2022 - European Technical Coatings Congress

(poprzednia nazwa ETCC2020)

Odbędzie się w dniach 12-14 lipca 2022 w Krakowie

w salach Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego

(Termin został przesunięty z powodu restrykcji związanych z  pandemią SARS CoV-2)

 

Prezentacje ETCC2022 dotyczą najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie:

farb, lakierów, surowców, klejów, materiałów budowlanych, technologii

i koncepcji z nimi związanych.

Więcej szczegółowych informacji na stronie: www.etcc2022.org

Ustalony został nowy TERMIN ZGŁASZANIA ABSTRAKTÓW: 30 STYCZEŃ 2022

 

Najważniejsze Fakty i Liczby dotyczące Kongresu:

W ciągu trzech dni trwania kongresu odbędą się prezentacje plenarne, 6 sesji równoległych, prezentacje posterów oraz wystawa.

Prelegenci reprezentują największe firmy, instytuty i uniwersytety z wielu krajów całego świata

 

Tematyka referatów i posterów będzie obejmować w szczególności:

 • Najnowsze osiągnięcia naukowe  techniczne w dziedzinie farb i lakierów, klejów i materiałów budowlanych
 • Stosowanie polimerów oraz innych surowców i materiałów
 • Kompozycje chemiczne produktów i ich własności
 • Postęp w technologii oraz produkcji
 • Materiały do ochrony antykorozyjnej
 • Badania i pomiary, systemy jakościowe
 • Metody i urządzenia do aplikacji
 • Urządzenia i instalacje produkcyjne
 • Prawodawstwo dotyczące produktów i procesów
 • Zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska
 • Degradacja termiczna i atmosferyczna powłok.

 

Nagrody w wysokości 1000 € każda zostaną przyznane w następujących kategoriach:

 • Najlepsza prezentacja kongresu
 • Najlepszy referat młodego naukowca
 • Najlepsza prezentacja w tematyce ekologicznej
 • Inne nagrody i wyróżnienia

 

Organizatorzy kongresu ETCC2022 :

Europejska Federacja FATIPEC - Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries www.fatipec.com,  oraz

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem www.sitpchem.org.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Komitetem Organizacyjnym Kongresu:

e-mail: etcc2022@sitpchem.org.pl

 

Zapraszamy do śledzenia informacji w mediach społecznościowych:

www.instagram.com/etcc2020/

www.linkedin.com/company/sitpchem-stowarzyszenie/

    

----------------------------------

     Informacje: www.etcc2020.org   Kontakt ETCC e-mail kongres:  etcc2020@sitpchem.org.pl

 

Copyright © 2009 SITPChem. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i utrzymanie WizjaNet
Strona kojarzona z: SITPChem Cieszyn