KONTAKT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego SITPChem
Oddział w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Rynek 12

e-mail: sitpchemcieszyn@gmail.com

Numer konta:
80 1050 1403 1000 0090 3009 8645
ING Bank Śląski

NIP: 548-22-51-156

Sekcja Wyrobów Lakierowych
przy Zarządzie Głównym SITPChem

Zarząd Główny: sitpchem.org.pl

----------------------------------------------------------

 SITPChemOddzialCieszyn

----------------------------------------------------------

 

odwiedzin: 118524

Plan pracy na rok 2021

  Plan Pracy na rok 2021

  Oddziału SITPChem w Cieszynie

Z powodu ograniczeń wynikających z restrykcji pandemii SARS CoV-2 Zarząd Oddziału SITPChem dostosował zakres realizowanych zadań do istniejących możliwości. Zmuszeni jesteśmy zrezygnować z programów wymagających gromadzenia się większej liczby osób, w tym m.in. tradycyjnie organizowanych: Sesji „Dzień Chemii”, imprezy dla członków „Wesołe Świętowanie”, spotkania świąteczno-noworocznego, obchodów „Dnia Chemika”, spotkania organizacji pozarządowych na rynku i.in.

Plan zawiera zakres możliwy do wykonania głównie w „trybie zdalnym” i obejmuje zadania:

1.Organizacja posiedzeń Zarządu Oddziału minimum jeden raz w miesiącu

2. Prowadzenie wykładów z cyklu „Przyjazna Nauka” z dostępem dla wszystkich członków SITPChem w Polsce i przy współpracy z UTW.

3.Organizacja konkursu dla członków SITPChem

4.Współpraca z firmami, władzami miasta i powiatu oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

5.Udział w pracach władz centralnych SITPChem oraz ciał FSNT NOT

6.Prace w ramach Federacji FATIPEC. Organizacji kongresu ETCC2022

7.Współpraca z Politechniką Krakowską w organizacji studiów podyplomowych „Wyroby lakierowe. Technologia i zastosowanie”.

8.Usprawnienie komunikacji z członkami SITPChem; strona internetowa, mailing, system powiadomień sms.

Copyright © 2009 SITPChem. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i utrzymanie WizjaNet
Strona kojarzona z: SITPChem Cieszyn