KONTAKT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego SITPChem
Oddział w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Rynek 12

e-mail: sitpchemcieszyn@gmail.com

Numer konta:
80 1050 1403 1000 0090 3009 8645
ING Bank Śląski

NIP: 548-22-51-156

Sekcja Wyrobów Lakierowych
przy Zarządzie Głównym SITPChem

Zarząd Główny: sitpchem.org.pl

----------------------------------------------------------

 SITPChemOddzialCieszyn

----------------------------------------------------------

 

odwiedzin: 119883

Władze oddziału

10 Walny Zjazd Oddziału SITPChem w Cieszynie w dniu 7 czerwa 2022

powołał Zarząd na kadencję 2022-2026 w następującym składzie:

 

Zarząd:

Prezes Zrządu

Jacek Nagórniewicz

Wiceprezes ds. edukacji

Teresa Wałga

Wiceprezes ds. finansowych

Kazimiera Tyczkowska

Wiceprezes ds. prawnych

Stanisław Gruszka

Wiceprezes ds. naukowych

Józef Kozieł

Skarbnik

Lucyna Bałandziuk

Sekretarz

Andrzej Reclik

Członek Zarządu

Wiesława Bielach

Członek Zarządu

Katarzyna Połom

Członek Zarządu

Tadeusz Twardzik

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Walny Zjazd Oddziału SITPChem w Cieszynie w dniu 19 czerwca 2018 dokonał wyboru władz Stowarzyszenia na kadencję 2018-2022 w następującym składzie:

 

Prezes:

Józef Kozieł
 

Zarząd Oddziału:

Stanisław Gruszka - Wiceprezes

Kazimiera Tyczkowska - Wiceprezes

Teresa Wałga - Wiceprezes

Lucyna Bałandziuk - Skarbnik

Katarzyna Połom - Sekretarz

Wiesława Bielach

Jerzy Klimczak

Jacek Nagórniewicz

Andrzej Reclik

 

Komisja Rewizyjna:

Paweł Rykała - Przewodniczący

Sabina Krzak

Marta Welet

 

Sąd Koleżeński:
 

Andrzej Jurkiewicz - Przewodniczący

Jacek Tyczkowski

Wioletta Wędrowczyk-Zamarska

 

 Regulaminy:

 

Copyright © 2009 SITPChem. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i utrzymanie WizjaNet
Strona kojarzona z: SITPChem Cieszyn