KONTAKT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego SITPChem
Oddział w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Rynek 12

e-mail: sitpchemcieszyn@gmail.com

Numer konta:
80 1050 1403 1000 0090 3009 8645
ING Bank Śląski

NIP: 548-22-51-156

Sekcja Wyrobów Lakierowych
przy Zarządzie Głównym SITPChem

Zarząd Główny: sitpchem.org.pl

----------------------------------------------------------

 SITPChemOddzialCieszyn

----------------------------------------------------------

 

odwiedzin: 119881

Odznaczenia SITPChem

Odznaczenia i wyróżnienia mogą otrzymać członkowie SITPChem charakteryzujący się aktywną działalnością w Stowarzyszeniu, jednostkach terenowych FSNT NOT, władzach centralnych SITPChem i FSNT-NOT, komisjach i komitetach oraz działalności w imieniu SITPChem na rzecz środowisk lokalnych.
Szczegółowe warunki i wymagania przedstawione są w Regulaminach nadawania odznaczeń.
Wnioski o odznaczenia i wyróżnienia składane są przez Oddziały SITPChem. Są one oceniane przez Główną Komisję Nagród i Odznaczeń SITPChem, która rekomenduje do zatwierdzania przez Prezydium lub Zarząd Główny SITPChem.
Odznaczenia Naczelnej Organizacji Technicznej są rozpatrywane przez Komisję Wyróżnień FSNT-NOT

 

W Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego możliwe są do otrzymania odznaczenia:
 • Honorowa Odznaka SITPChem dla osób fizycznych  
 • Honorowa Odznaka SITPChem dla osób prawnych 
 •  Medal imienia Wojciecha Świętosławskiego
 •  Godność Członka Honorowego SITPChem  

 

Regulaminy oraz Wnioski Odznaczeń SITPChem można znaleźć  na stronie internetowej SITPChem  www.sitpchem.org.pl w zakładce „Wyróżnienia”

SITPChem wprowadza nowe odznaczenie: „Medal imienia Bogdana Kuranta” Zostanie ono formalnie zatwierdzone na najbliższym Walnym Zjeździe SITPChem

 

Naczelna Organizacja Techniczna FSNT NOT przyznaje Odznaczenia:

 • Srebrna Odznaka Honorowa NOT

 • Złota Odznaka Honorowa NOT

 • Diamentowa Odznaka

 • Honorowa NOT

 • Medal im. Feliksa Kucharzewskiego

 • Medal im. Feliksa Kucharzewskiego dla Wydawcy

 • Medal im. inż. Piotra Stanisława Drzewieckiego

 • Tytuł Zasłużony Senior NOT

 

Regulaminy oraz Wnioski Odznaczeń FSNT NOT znajdują się do pobrania  na stronie internetowej FSNTNOT:   https://not.org.pl/komisje/komisja-wyroznien-fsnt-not/5

Inne odznaczenia nadawane na wniosek władz Stowarzyszenia:

 • Odznaczenia Państwowe
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej

 – nadawana jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.11.2014, Dz.U z 3.12.2014.

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 SITPChem. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i utrzymanie WizjaNet
Strona kojarzona z: SITPChem, Chemia Cieszyn