KONTAKT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego SITPChem
Oddział w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Rynek 12

e-mail: sitpchemcieszyn@gmail.com

Numer konta:
80 1050 1403 1000 0090 3009 8645
ING Bank Śląski

NIP: 548-22-51-156

Sekcja Wyrobów Lakierowych
przy Zarządzie Głównym SITPChem

Zarząd Główny: sitpchem.org.pl

----------------------------------------------------------

 SITPChemOddzialCieszyn

----------------------------------------------------------

 

odwiedzin: 122318

Dzień Chemii

Cieszyński Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem od 2013 roku cyklicznie organizuje dla uczniów szkół średnich powiatu cieszyńskiego oraz zaprzyjaźnionych szkół z Republiki Czeskiej, sesje naukowe oraz konkursy pod nazwą "Dzień Chemii".

Ich celem jest popularyzowanie chemii wśród młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań chemicznych, zmotywowanie uczniów do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności, zmobilizowanie do samodzielnej i systematycznej pracy, wsparcie procesu dydaktycznego ale także osiągnięcie osobistych sukcesów.

Poszczególne edycje Dnia Chemii:

- Dzień Chemii'2013 PLAKAT  Sprawozdanie: Raport Dzień Chemii'2013

- Dzień Chemii'2015 PLAKAT  Sprawozdanie: OX_Bez Chemii nie ma życia

- Dzień Chemii'2016 PLAKAT  Sprawozdanie: Raport Dzień Chemii'2016

- Dzień Chemii'2017 PLAKAT  Sprawozdanie: Raport Dzień Chemii'2017

- Dzień Chemii'2018 PLAKAT  Sprawozdanie: Dzień Chemii'2018_wyniki

- Dzień Chemii'2019 PLAKAT  Sprawozdanie: 

W programach tych spotkań znalazły się ciekawe prezentacje, konkursy, laboratoryjne zajęcia praktyczne. W roku 2019 konkurs miał gormę "podchodów chemicznych", w czasie których uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat znajomości wykorzystania chemii w praktyce.

Dla zwycięzców w konkursach organizatorzy przy wsparciu sponsorów, przyznają atrakcyjne nagrody. 

- Dzień Chemii'2022 PLAKAT Sprawozdanie: Dzień Chemii_artykuł_uczestnicy_wyniki 

- Dzień Chemii'2023 PLAKAT Laureaci: DzieńChemii'23_laureaci, Sprawozdanie: DzieńChemii'23_Sprawozdanie

 

Copyright © 2009 SITPChem. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i utrzymanie WizjaNet
Strona kojarzona z: SITPChem Cieszyn