KONTAKT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego SITPChem
Oddział w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Rynek 12

e-mail: sitpchemcieszyn@gmail.com

Numer konta:
80 1050 1403 1000 0090 3009 8645
ING Bank Śląski

Sekcja Wyrobów Lakierowych
przy Zarządzie Głównym SITPChem

Zarząd Główny: sitpchem.org.pl

----------------------------------------------------------

 SITPChemOddzialCieszyn

----------------------------------------------------------

 www.etcc2022.org

odwiedzin: 79887

Władze oddziału

Walny Zjazd Oddziału SITPChem w Cieszynie w dniu 19 czerwca 2018 dokonał wyboru władz Stowarzyszenia na kadencję 2018-2022 w następującym składzie:

 

Prezes:

Józef Kozieł
 

Zarząd Oddziału:

Stanisław Gruszka - Wiceprezes

Kazimiera Tyczkowska - Wiceprezes

Teresa Wałga - Wiceprezes

Lucyna Bałandziuk - Skarbnik

Katarzyna Połom - Sekretarz

Wiesława Bielach

Jerzy Klimczak

Jacek Nagórniewicz

Andrzej Reclik

 

Komisja Rewizyjna:

Paweł Rykała - Przewodniczący

Sabina Krzak

Marta Welet

 

Sąd Koleżeński:
 

Andrzej Jurkiewicz - Przewodniczący

Jacek Tyczkowski

Wioletta Wędrowczyk-Zamarska

 

 Regulaminy:

 

Copyright © 2009 SITPChem. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i utrzymanie WizjaNet
Strona kojarzona z: SITPChem Cieszyn