KONTAKT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego SITPChem
Oddział w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Rynek 12

 e-mail: sitpchemcieszyn@gmail.com

Numer konta:
80 1050 1403 1000 0090 3009 8645
ING Bank Śląski
Sekcja Wyrobów Lakierowych 
przy Zarządzie Głównym SITPChem

odwiedzin: 42114

O nas

90 -  lat SITPChem- w Polsce

55 – lat Środowiska Chemików w Cieszynie

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem

Chemia jest fascynującą nauką, a przemysł chemiczny może być źródłem znakomitych sukcesów gospodarczych i rozwoju cywilizacyjnego Misją Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej i patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wzajemną jedność interesów inżynierów i techników i przemysłu chemicznego.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem działa od prawie 90 lat w środowisku całej chemii w Polsce. Członkowie wywodzą się zarówno z przemysłu jak i z instytutów badawczych, biur projektowych, uczelni i instytucji państwowych.

SITPChem jest członkiem Naczelnej Organizacji Technicznej -NOT, ściśle współpracuje z Polskim Towarzystwem Chemicznym –PTChem oraz międzynarodowymi federacjami stowarzyszeń naukowo technicznych.

Struktura organizacyjna oparta jest na 22 oddziałach na terenie Polski. Siedziba SITPChem znajduje się w Warszawie. Kierownictwo pełni Zarząd (22 członków).

SITPChem  wydaje czasopisma techniczne: „Chemik”, „Przemysł Chemiczny”, „Ochrona przed Korozją”.
SITPChem upowszechnia wiedzę naukowo techniczną oraz integruje kadrę inżynierów i techników.

Szczegółowe uregulowania znajdują się w Statucie SITPChem (Statut SITPChem)

Środowisko SITPChem w Cieszynie

Pierwsze Koło SITPChem zostało powołane w 1959 r. przy Cieszyńskiej Fabryce Farb i Lakierów.  Koło należało do Oddziału SITPChem w Katowicach a następnie w Oświęcimiu.

W roku 1988 utworzony został Oddział SITPChem w Cieszynie. W tej ogólnokrajowej strukturze Oddział SITPChem w Cieszynie pracuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

Do sukcesów 55 letniej działalności chemików w Cieszynie należy zaliczyć w szczególności spore osiągnięcia organizacyjne i techniczne, w tym między innymi:

  • Zorganizowanie Studium Podyplomowego w zakresie technologii farb i żywic,
  • Organizacja wielu międzynarodowych konferencji i seminariów w zakresie surowców, technologii, aparatury, w tym kongresu FATIPEC,
  • Przyznanie specjalizacji zawodowych inżyniera: 6 osób I stopień, 1 osoba II stopień,
  • Wycieczki techniczne krajowe i zagraniczne do fabryk farb, na targi chemiczne, inne,
  • Udział w międzynarodowych sympozjach i targach,
  • Kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu wyrobów lakierowych, języków obcych, komputerów,
  • Działalność na rzecz członków, imprezy towarzyskie, spotkania i wiele innych.
  • Organizacja 30 Walnego Zjazdu SITPChem w Cieszynie

Do osiągnięć zaliczyć należy uzyskanie wielu prestiżowych nagród i wyróżnień wojewódzkich, krajowych.

Nasi działacze zostali najwyższymi odznaczeni odznaczeniami SITPChem i NOT. Wyrazem uznania jest nadanie godności Członka Honorowego SITPChem dla 5 naszych członków.

Środowisko Cieszyńskich chemików zainicjowało utworzenie Sekcji Wyrobów Lakierowych przy Zarządzie Głównym SITPChem. W roku 1992  Sekcja powołana została w poczet członków FATIPEC – Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Farb z siedzibą w Paryżu. (więcej informacji w zakładce FATIPEC)

Działalność Sekcji Wyrobów Lakierowych kontynuowana jest z powodzeniem do dnia dzisiejszego.

Członkowie Oddziału SITPChem w Cieszynie biorą udział w pracach Zarządu Głównego SITPChem,  Głównej Komisji Rewizyjnej,  Głównego Sadu Koleżeńskiego, zarządzie FATIPEC, a także w komisjach i sekcjach działających w ramach zarządu Głównego SITPChem.

 

Copyright © 2009 SITPChem. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i utrzymanie WizjaNet
Strona kojarzona z: SITPChem, Chemia Cieszyn