KONTAKT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego SITPChem
Oddział w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Rynek 12

 e-mail: sitpchemcieszyn@gmail.com

Numer konta:
80 1050 1403 1000 0090 3009 8645
ING Bank Śląski
Sekcja Wyrobów Lakierowych 
przy Zarządzie Głównym SITPChem

odwiedzin: 40318

Program i zadania

Zadania  Oddziału SITPChem w kadencji 2010-2014

program działania i zadania sa w trakcie opracowywania, ogólnie przyjęto program:

1. Organizacja seminariów naukowo technicznych
2. Wycieczki techniczne do zakładów perzemysłowych
3. Wyjazdy turystyczne
4. Działalność w zakresie kultury
5. Imprezy towarzyskie
6. Praca we władzach naczelnych SITPChem i wojewódzkich NOT
7.
Działalność w ramach FATIPEC

Copyright © 2009 SITPChem. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i utrzymanie WizjaNet
Strona kojarzona z: Sekcja Wyrobów Lakierowych SITPChem