KONTAKT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego SITPChem
Oddział w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Rynek 12

 e-mail: sitpchemcieszyn@gmail.com

Numer konta:
80 1050 1403 1000 0090 3009 8645
ING Bank Śląski
Sekcja Wyrobów Lakierowych 
przy Zarządzie Głównym SITPChem

odwiedzin: 37997

Aktualności

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Cieszyn

Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III Wieku

w ramach sekcji Miłośników Nauki i Techniki

Z A P R A S Z A J Ą

na cykliczne spotkania w każdy ostatni poniedziałek miesiąca

do sali konferencyjnej SM "Cieszynianka" - Osiedlowe Centrum Kultury

ul. Zoffi Kossak-Szatkowskiej 6, godzina 17:00

 Program kolejnych spotkań: 

28
października
 Najwięksi geniusze historii
- dr inż. Bogdan Ficek

25 listopada

Diamnety - najlepszy przyjaciel kobiety i inżyniera
- dr hab.inż.prof. PŚl. Mariola Saternus
27 stycznia
2020
Nowości astronomiczne
- mgr Marek Dróżdż

 24 lutego

Ważniejsze osiągnięcia polskiej motoryzacji 
- dr inż. Andrzej Zieliński

23 marca

  Jak rządzi nami nasz mózg

- dr inż. Bogdan Ficek

27 kwietnia
 Otoczeni przez chemię. Pożytki i zagrożenia
- dr hab. inż. Wojciech Szczepankiewicz
25 maja

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 SITPChem. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i utrzymanie WizjaNet
Strona kojarzona z: SITPChem Cieszyn