KONTAKT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego SITPChem
Oddział w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Rynek 12

e-mail: sitpchemcieszyn@gmail.com

Numer konta:
80 1050 1403 1000 0090 3009 8645
ING Bank Śląski

Sekcja Wyrobów Lakierowych
przy Zarządzie Głównym SITPChem

Zarząd Główny: sitpchem.org.pl

----------------------------------------------------------

 SITPChemOddzialCieszyn

----------------------------------------------------------

 www.etcc2022.org

odwiedzin: 65246

Aktualności

  

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem Oddział w Cieszynie

 w ramach cyklu wykładów: "Przyjazna Nauka"

  zapraszamy na wykład: 

  "Nowoczesne metody utrzymania ruchu w przemyśle chemicznym" 

który wygłosi pan Jerzy Marcinko z Oddziału SITPChem w Puławach 

 
Termin: wtorek 26 października o godz 17.00

 Wykład odbędzie się w trybie zdalnym. 

W celu skorzystania prosimy o zalogowanie się poprzez link:
 

 następnie należy podać kod dostępu: 848190 oraz wpisać imię i nazwisko. 

 Dla ułatwienia zalogowania się do wykładu w załączeniu przesyłamy krótką instrukcję.

 
 -----------------------------------------------------------------------------
Autor wykładu Jerzy Marcinko jest absolwentem Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej oraz Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, a także Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Ukończył również studia doktoranckie w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest autorem/współautorem nowoczesnych technologii remontowych / naprawczych, ocen stanu technicznego i opinii rozwiązań projektowych z zakresu utrzymania ruchu oraz stanu technicznego obiektów przemysłowych /instalacji produkcyjnych i pomocniczych, budynków i budowli, antykorozji przemysłowej. W SITPChem pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu Głównego w Warszawie oraz Wiceprezesa Zarządu Oddziału w Puławach a także jest Wiceprezesem Zarządy FSNT NOT w Lublinie

Zapraszamy do uczestnictwa.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Copyright © 2009 SITPChem. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i utrzymanie WizjaNet
Strona kojarzona z: SITPChem Cieszyn